Kanoks julekalender

 

15. december 2009

 

Dagens billede

 

Dagens tekst

 

De kan ikke eller vil ikke se, at dette er en krig:

den jødiske race og dens undersåtter imod vestlig kultur og civilisation.

Alt, som vi tyskere og europæere, beskytterne af en moralsk verdensorden,

anser for dyrebart,

er i farezonen.

Joseph Goebbels

 

En fortsat indvandring er et direkte angreb på de værdier,

vores samfund bygger på.

Holdninger, tro, vaner, værdinormer, blodets bånd er det,

der holder et samfund sammen.

Det vil mennesker kæmpe for og dø for.

Det er derfor, Europa må beskytte sine grænser.

Mogens Camre

 

... en særligt dansk, indestængt Kultur er en gammel Jomfru,

der ingen Børn kan faa,

ufrugtbar, thi ubefrugtet.

Lad os da aldrig stænge Frøkornene ude!

Georg Brandes