Kanokalender

 

20. januar 2010

 

Dagens billede

 

Dagens tekst

Og nu må man vel vide, at de gamle Danske,

når de havde øvet Heltegjerninger,

satte så stor Pris på Ære og Navnkundighed

at de ikke blot ligesom Romerne i pyntelige Ord

skildrede deres egne udmærkede Gjerninger

så at sige med en Slags Digtekunst,

men også kundgjorde Forfædrenes Bedrifter i Kvad på Modersmålet,

som de så lod indriste i klipper og Stene med de den Gang brugelige Bogstaver.

Saxo Grammaticus

Danernes Bedrifter