Kanokalender

03. februar 2010

 

Dagens billede

 

Dagens tekst

Den 3.-5. marts afgør Højesteret

om 26 personer har søgsmålskompetence

m.h.t. at få prøvet om folketinget brød grundloven,

da Danmark gik med i krigen mod Irak.

Læs mere på :

www.gk2003.dk

kanok