Kanokalender

27. februar 2010

 

Dagens billede

 

Dagens tekst

Grundlovens §19, stk. 2

Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker

kan kongen ikke uden folketingets samtykke

anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat.

Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse,

skal straks forelægges folketinget.

Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde.

 

Læs mere på www.gk2003.dk

 

KanoK