Kanokalender

13. april 2010

 

Dagens billede

 

Dagens tekst

Den 10. december 19 48 vedtog FN's generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

Det skete under indtryk af de mange overgreb mod civilbefolkningerne,

som var begået under den 2. verdenskrig.

Der var 48 lande, som stemte for vedtagelsen.

8 lande afholdt sig fra at stemme, men ingen lande stemte imod.

 

De 30 artikler i Verdenserklæringen omfatter menneskers borgerlige,

politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Verdenserklæringen er på den ene side det menneskerettighedsdokument,

der er mest kendt, og som har den største udbredelse.

På den anden side er erklæringen ikke juridisk bindende for staterne,

men den er dog gennem årene blevet brugt som en moralsk rettesnor

og politisk handlingsplan for udvikling af menneskerettighederne

både i FN og i regionale organisationer som f.eks. Europarådet.

 

Der er således to vigtige aspekter ved de moderne menneskerettigheder:

 

1

De faktiske rettigheder

2

Den ide at der findes naturlige umistelige rettigheder: at alle mennesker har krav på respekt og værdighed

http://da.wikipedia.org/wiki/Menneskeret