Kanokalender

22. april 2010

 

Dagens billede

 

Dagens tekst

Ifølge en ny opgørelse fra Fødevareministeriet har dansk landbrug i årene 2002 – 2010

modtaget i alt 80,3 mia. kr. i støtte fra EU.

Derudover modtager landmændene en indirekte dansk statsstøtte,

som ifølge De Økonomiske Råd årligt udgør 2 mia. kr.

For årene 2002 – 2010 udgør den samlede støtte til landmændene således op mod 98 mia. kr.

I den samme årrække har landmændene ifølge Fødevareøkonomisk Institut

haft en samlet indtjening på 6,4 mia. kr. efter finansielle poster.

 

I følge Jesper Olesen og Lars Attrup, journalister på www.jp.dk