Kanokalender

21. august 2010

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

Ifølge det naturvidenskabelige syn er naturen ikke formåls­bestemt, men rent mekanisk, det vil sige at enhver naturproces kan forklares af virkeårsager, altså ting i bevægelse og hvile. Konsekvensen af dette natursyn er dels, at naturen til syvende og sidst intet er i sig selv, og dels at heller ikke mennesket har en bestemt natur.

 

Anders Fogh Rasmussen

i bogen Fra socialstat til minimalstat

 

Besynderlig argumentation.

Det er på den politiske venstrefløj, at der er blevet argumenteret for, at naturen skal beskyttes, altså at naturen har en værdi, mens højrefløjen altid har ment, at naturen må vige for menneskets behov.

’Der er ikke en frø, der er ikke …….’

Hvis naturen er mekanisk, og mennesket er en del af naturen, som alle andre levende væsener på denne jord, så HAR mennesket vel en natur?

 

Kanok

 

 

Følgerne er fatale. Hvis vi ikke længere mener at skulle respektere en lovmæssighed i naturen selv, kan vi gøre os til herrer over naturen - og så er der principielt ingen grænser for vor magt over og udnyttelse af naturen.

 

AFR

 

Jamen, er det ikke netop lovmæssigheden i naturen, der får miljøforkæmpere til at advare mod, at vi mennesker griber for voldsomt ind i ’naturens gang’?

 

Vi skal heller ikke ’respektere’ en lovmæssighed i naturen  -  vi er underlagt naturlovene og de har ikke noget krav til os om respekt. De er der bare. Hele tiden. Hver gang. Prøv at springe ud fra 50 meters højde 10.000 gange og se, om du lander blødt bare 1 gang.

 

Skulle vi mennesker have magt over naturen?

Livet på denne klode er som en linedanser, der bærer 10 mennesker.

Hvis bare én af dem vinker til publikum, falder de alle ned.

I øvrigt er AFRs påstand/argument absurd både sprogligt og indholdsmæssigt.

Manglende respekt giver ikke magt  -  det har mange fasaner måttet erkende.

 

Kanok