Kanokalender

02. december 2010

 

Dagens billede

 

 

Dagens tekst

 

Høiskolen var saaledes kommen i Besiddelse af den fornødne Lærerkraft

og Spørgsmaalet var nu, om Eleverne havde Lyst til at blive,

og om Forældrene, tvertimod deres naturlige og vante Forestillinger,

kunde overtale sig til at undvære deres arbeidsdygtige Sønner om Sommeren.

Resultatet blev, at af Vinterhalvaarets 22 Elever forbleve de 10 Sommeren over,

hvilket den, der kjender Forholdene, vil ansee for en ikke ubetydelig Seier for Høiskolen.

  

Fra

'Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding'

af Christian Flor.

Bogen blev udgivet i 1846

og kan hentes gratis her :

http://manybooks.net/titles/florc3427234272-8.html