Kanokalender

26. juli 2010

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

Men ifølge marxisten handler vi imod vores egne objektive interesser,

ifølge freudianeren er vi styret af skjulte drifter og bekæmper symbolske fjender,

mens vi ifølge en biolog som Richard Dawkins intet foretager os,

som ikke er dikteret af det selviske gen.

Selv om vi bilder os noget andet ind, handler vi udelukkende, som vi gør,

for at fremme vort eget arvemateriales interesser.

 

Robinson hævder heroverfor, at det er et postulat,

at mennesket er selvisk, fordækt og kun har grund til at nære mistro til sine egne motiver.

Som modargument forfægter hun altruismen.

 

Den kendsgerning at mennesker i stort og småt og tit og ofte handler uegennyttigt uden hensyn til egeninteresser.

Den skjulte helt i Robinsons forestilling om mennesket er den barmhjertige samaritaner.

 

 

Marilynne Robinson, forfatter,

ifølge Kim Skotte,

Politiken, 24.07.2010