Kanokalender

15. juni 2010

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

Eksistentielt, territorielt og materielt er de masser,

som i dag indstrømmer fra de muhamedanske lande, vore fjender,

og frihedskampen består i dag nøgternt set i at dehumanisere dem verbalt,

før det kan blive politisk legitimt at fjerne dem fysisk fra vort område.

 

Peter Neerup Buhl

medlem af Den Danske Forening

i 2004 i 'Danskeren'