Kanokalender

28. juni 2010

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

Fugle kvidrer løs på syv dialekter

 

»De kan sagtens forstå hinanden på tværs af dialekterne«,

fortæller seniorforsker Poul Hansen

fra Naturhistorisk Museum i Århus.

»Men ligesom mennesker har de også den kedelige side,

at de kan blive aggressive over for fremmede fugle,

og så kan det blive svært at komme ind i flokken.

Når det gælder gulspurve,

har forsøg i Norge for eksempel vist,

at de norske hunner foretrak norske hanner,

når vi spillede lyden af de forskellige dialekter

inklusive nogle danske for dem«.

 

Politiken, 27.06.2010