Kanokalender

08. maj 2010

 

Dagens billede

 

 

Dagens tekst

 

Danmark og krisen

 Bruttonationalproduktet:

Danmarks bruttonationalprodukt faldt i løbet af 2007 0g 2008 med over 7%

Til sammenligning faldt eurolandenes samlede bruttonationalprodukt med 3,5 pct.

 

Arbejdsløsheden:

Ifølge Eurostat nåede den danske ledighed i marts op på 7,6 pct. af arbejdsstyrken.

Det er en stigning på 4,5 procentpoint siden juni 2008.

Til sammenligning er EU’s samlede arbejdsløshedsprocent i samme periode

kun steget med 2,7 procentpoint, så den nu er 9,6 pct.

 

Industriproduktionen:

Ifølge Eurostat ligger den danske industriproduktion i øjeblikket 17,5 pct. lavere end i juni 2008.

Til sammenligning er EU’s samlede industriproduktion ’blot’ 11 pct. lavere.

 

Eksporten:

Ifølge en ny opgørelse fra Dansk Industri har Danmark

hentet under 10 pct. af den tabte eksport tilbage.

Kina og Indien har indhentet næsten det hele,

og Tyskland og Storbritannien har tilbageerobret henholdsvis 40 og 60 pct. af den tabte eksport.

 

Statsfinanserne:

Danmark havde i 2008 et overskud på de offentlige finanser,

der svarede til 3,4 pct. af bruttonationalproduktet.

I 2010 forventes der et underskud på 5,6 pct. af bruttonationalproduktet.

Det er en tilbagegang på 9,0 procentpoint.

Til sammenligning er tilbagegangene i eurolandene 4,7 procentpoint.

I gennemsnit forventes eurolandene i 2010 at få et underskud på 6,7 pct. af bruttonationalproduktet.

 

 

Stig Kirk Ørskov,

chefredaktør, Politiken