Kanokalender

14. november 2010

 

Dagens billede

 

 

Dagens tekst

 

 

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der igangsættes en udredning,

der skal belyse de økonomiske virkninger af indvandringen og de økonomiske konsekvenser,

hvis den tidligere udlændingepolitik fra før 2002 var blevet videreført.

 

Undersøgelsen skal derudover bl.a. afdække, hvad forskellige grupper af indvandrere

koster i direkte udgifter (fx udgifter til asylområdet, tolke, integrationsprogram) og i

udgifter til særforanstaltninger i skoler og institutioner. Derudover skal undersøgelsen

afdække, hvad forskellige grupper af henholdsvis ikke-vestlige og vestlige indvandrere

samt etniske danskere i gennemsnit koster og bidrager med til samfundet

set over et livsforløb i dag set i forhold til før regeringens tiltræden.

 

Se side 161 i 'Aftaler om Finansloven for 2011'.

Findes på

www.fm.dk/Publikationer/2010/Aftaler om finansloven for 2011/Download.aspx

 

Kanok