Kanokalender

03. september 2010

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

Privilegier er, som navnet siger, private love.

 

Privus : hver enkelt, egen, egendommelig

Lex (gen. legis) : en af kongen el. med lovhjemmel givet forret el. særret(tighed)

(Den Store Danske og Wikipedia)

 

Et retssamfund bygger på, at alle er lige for loven.

Lovene er givet af folket.

 

I et moderne retssamfund bør man ikke blot tilstræbe, at ingen har særrettigheder,

men også at ingen ikke har alle de rettigheder, som flertallet har.

 

Kanok