Kanokalender

05. september 2010

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

»Allerede i dag går knap 10 pct. af USA’s føderale budget til gæld,

men dette tal stiger.

Teknisk set vil USA gå fallit,

fordi landet hverken kan eller vil afdrage på den gæld,

det nu sidder med.

Tallene viser, at de 10 pct. vil stige,

og inden 2020 vil tallet nå 20 pct.

Hvor skal man få de penge fra?

Regeringen vil ikke lade 20 pct. af det føderale budget gå til afdrag og renter«.

...

»Hvis kreditorerne går med til at afskrive noget af gælden,

er USA teknisk set gået bankerot.

Hvis kreditorerne vælger ikke at afskrive dele af gælden,

vil USA være nødsaget til at føre en protektionistisk anti-globaliseringspolitik

for at varetage egne interesser.

Dette vil indebære, at den økonomiske vækst i USA falder dramatisk.

USA hører op med at være marked for kreditorernes produkter,

hvilket medfører, at kreditorernes vækst vil falde«.

 

Jørgen Ørstrøm Møller

forsker på et internationalt anerkendt

forskningsinstitut i Singapore