Kanokalender

06. september 2010

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

Naturligvis saa jeg helst en Sværm af originale Aander iblandt os,

der omformede og berigede Menneskelivet saaledes,

at fremmede Folkeslag godkendte og tilegnede sig danske Tanker,

danske Institutioner eller dansk Kunst.

Men en særligt dansk, indestængt Kultur er en gammel Jomfru,

der ingen Børn kan faa, ufrugtbar, thi ubefrugtet.

Lad os da aldrig stænge Frøkornene ude!

 

Georg Brandes

forsker på et internationalt anerkendt

forskningsinstitut i Singapore