Kanokalender

26. februar 2011

 

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

»Loven vil ramme de dårligst uddannede og dem, der kommer fra de svageste sociale kår.

I forvejen kan det som læge være svært at hjælpe dem,

og hvis de ikke har råd til tolk, bliver det endnu sværere«,

siger næstformand Yves Sales.

 

Udtalelse fra Lægeforeningen om konsekvenserne ved indførelse af et gebyr på 150,

hvis en indvandrer vil have tolkebistand.

 

Kritikken afvises af sundhedsminister Bertel Haarder (V), som mener,

at gebyret er så lavt, at det vil være muligt at betale for de fleste.

 

Bertel Haarder

 

Når beløbet er så lavt,

må man formode, at det næppe har nogen påviselig effekt på landets finanser.

Hvis det heller ikke udgør nogen belastning får de pågældende personers økonomi,

kan det vel kun være indført for at genere de pågældende.

 

Kanok

 

 

I ØVRIGT MENER JEG

at vi er mange, der er skuffede

over regeringens tilbagetrækningsplan,

for regeringen er her jo stadig!

Ib Konrad Jensen, Horsens

 

Fra ATS

Politiken, 26.01.2011