Kanokalender

28. februar 2011

Dagens fødselar

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

Morten Uhrskov Jensen er en højreorienteret debattør, der har en blog på Jyllandsposten.

 

Han har senest i sin blog påstået, at det er grundlovsbrud, når Folketinget vedtager love,

der skal tilpasse retsforholdene i Danmark til de konventioner, som Danmark ratificerer.

 

Han skriver bl.a. :

 

'I praksis begår de grundlovsbrud, idet enhver lov,

der vedtages som følge af f.eks. internationale konventioner, reelt er ubegrænset,

dvs. den binder danske lovgivere på en måde, der ikke er hjemmel til i Grundloven.'

 

Det er selvfølgelig ikke rigtigt.

 

Når der vedtages en lov i Danmark, så er det Danmark, der vedtager den,

og det er uden betydning, at den er en følge af Danmarks tilslutning til en konvention.

Det er Danmark, der beslutter at følge konventionen.

 

Hvis konventionen senere ændres, så skal den atter ratificeres, så det kan ikke forekomme,

at der uden om Folketinget indføres lovgivning i Danmark.

 

Hvis Danmark tilslutter sig en konvention eller en (EU)forordning,

så betyder det, at Danmark underkaster sig de regler, som forordningen indeholder.

 

Men det gør Danmark jo frivilligt. Det er Folketinget, der beslutter dette.

 

Hvis Danmark mener, en forordning medfører ulemper for landet,

kan Folketinget undlade at tilslutte sig.

 

Har vi tilsluttet os, må vi følge reglerne.

Og så må vi også acceptere, at der oprettes retsinstanser,

der kan tage stilling til om Danmark evt. overtræder forordningen.

 

Sådan er det i et retssamfund.

 

Læs Uhrskovs blog her :

 

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2011/02/27/slyngelretten/

 

Kanok

 

 

I ØVRIGT MENER JEG

at vi er mange, der er skuffede

over regeringens tilbagetrækningsplan,

for regeringen er her jo stadig!

Ib Konrad Jensen, Horsens

 

Fra ATS

Politiken, 26.01.2011