Kanokalender

04. marts 2011

Dagens billede

 

 

 

Dagens tekst

 

I 2007 havde Danmarks nuværende og fremtidige pensionister

indbetalt næsten 6 procent af BNP på private pensionsordninger

og sparet en formue sammen på 1,5 gange BNP.

 

I Spanien forudses statens udgifter til pensioner at vokse

fra ca. 8 pct. af BNP i 2007 til ca. 15 pct. i 2060;

i Grækenland, som i 2007 udbetalte statsfinansierede pensioner svarende til 12 pct. af BNP,

forudses en stigning til næsten 25 pct. af BNP!

 

Nils Enrum

i Information, 28.02.2011.

Nils Enrum er cand. polit. og lektor på Professionshøjskolen Metropol.

Han har været embedsmand i Arbejdsministeriet,

ekstern lektor på KU og RUC

og journalist på Børsens Nyhedsmagasin og Information.

 

 

 

I ØVRIGT MENER JEG

at vi er mange, der er skuffede

over regeringens tilbagetrækningsplan,

for regeringen er her jo stadig!

Ib Konrad Jensen, Horsens

 

Fra ATS

Politiken, 26.01.2011