Kanoks kalender

16. juni 2014

 

Dagens billede

 

 

Dagens tekst

 

 

Jeg er demokrat med liv og sjæl, men folkestyre betyder ikke,

at døgnets uansvarlige politikere besidder en uangribelig ret

til at køre deres betroede samfund i sænk i demokratiets hellige navn.

Vi skal ikke én gang for alle kappe forbindelsen til demokratiet eller have en enevældig konge,

men i en nødsituation, ligesom under krigen,

kan man have en slags elite-­regering i en periode,

som bistår de folkevalgte skal vi sige lidt håndfast.

Så vi kan få de nødvendige reformer.

 

Asger Aamund

b.dk, 15,.07.2011.

 

Den offentlige sektor i Europa er blevet for stor

med alt for mange på overførselsindkomster og alt for mange,

der går for tidligt på pension.

I et land som Danmark står over halvdelen af vælgerne uden for arbejdsmarkedet.

Derfor har man fået et politikerkorps,

der er blevet bange for deres egne vælgere og for ikke at blive genvalgt,

lyder det fra Asger Aamund.

Vi har fået et forvredet demokrati, hvor de,

der står udenfor arbejdsmarkedet,

kan stemme sig til de penge,

der tilhører det mindretal, der arbejder.

Det er ikke lige det, jeg forstår ved et pulserende og vitalt demokrati.«

Asger Aamund peger på en demokratisk krise i både USA,

hvor politisk uenighed blokerer for vigtige beslutninger, og i hele EU-systemet,

hvor man i form af kommissær-systemet allerede har det teknokrat-styre af ikkefolkevalgte embedsmænd,

som der nu også er kommet i Grækenland og Italien.

Asger Aamund

Jyllands-Posten, 18.11.2011

 

Til forsiden