Kanoks kalender

17. juni 2014

 

Dagens billede

 

 

Dagens tekst

 

 

Antagelsen er, at tendensen i amerikansk politik er,

at man efter en æra med politisk spinkultur og alt det,

som vi også kender vældig godt til her i det hjemlige politiske miljø,

er nået frem til »The post-truth policy« æraen.

Tidspunktet hvor det ikke længere tæller, om det er sandt eller falsk,

hvad der siges i de politiske budskaber og argumenter,

men hvor det handler om at servere de falske budskaber på en så overbevisende måde,

så det giver flest stemmer, og så det er de argumenter,

der huskes bedst af den brede vælgerbefolkning.

Så lader man gerne en mindre elite af

intellektuelle, eksperter og medier med begrænset publikum

grave sig ned i at tjekke fakta, og om det nu er sandt, hvad der siges.

Til samme politiske disciplin hører at indsamle selektive facts

til at bekræfte politiske argumenter og bevidst udelade andre vel vidende,

at sandheden dermed fordufter i tågerne,

men budskabet bliver lettere forståeligt og mere overbevisende.

 

Lisbeth Knudsen

Ansvarshavende chefredaktør

Berlingske

29.09.2012

 

Til forsiden