Kanoks kalender

26. juni 2014

 

Dagens billede

 

 

Dagens tekst

 

Malinowski traf på baggrund af s ine opdagelser en opsigtsvækkende konklusion.

Såkaldt primitive mennesker er i besiddelse af højt udviklede tekniske færdigheder.

De skal ikke opfattes som børn eller mentalt mindrebemidlede.

Nok er det mennesker, der klarer sig under ganske andre livsbetingelser, end vi er vant til,

men deres evne til at tænke rationelt adskiller sig ikke fra en moderne europæers.

 

Bronislaw Malinowski

britisk-polsk antropolog

 

I følge 

Jesper Sørensen

i Magi fra serien Tænkepauser

Aarhus Universitet

 

 

Til forsiden