Kanoks kalender

10. september 2014

 

Dagens billede

 

 

 

 

Dagens tekst

 

Når en myndighed, som det er sket i Danmark,

i årevis opkræver milliarder af kroner i ejendomsskatter på basis af et vurderingssystem,

som myndigheden ved er så stærkt fejlbehæftet,

at de såkaldte vurderinger undertiden »indeholder et ikke ubetydeligt element af gætterier«

– ikke mit, men Skats eget sprogbrug i en forelæggelse for skatteministeren, som dermed også vidste besked –

så er det ikke kun et spørgsmål om fejlslagen teknik,

men om ulovlig forvaltning.

Endda »klart ulovlig«, har eksperter i skatteret fastslået.

Det er grunden til at fænomenet ikke egentlig kan bestemmes,

men kun indkredses – eller omkredses.

 

John Hansen

i Politikens sektion Økonomi

10.09.2014.

 

 

 

 

 Til forsiden